Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie
Paulo Coelho

Uczucia, to podstawa rozwoju dziecka.

"Uczucia są wartościową i istotną częścią ludzkiej natury. Traktowane z należytą troską i szacunkiem, mogą stać się podstawą dalszego rozwoju i osiągnięcia dojrzałości. Uczucia są po prostu faktem, są moralnie neutralne, są cennym darem i pomocą wspierającą nasze życie. Bez nich, niemożliwe byłoby zrozumienie innych ludzi i wchodzenie z nimi w prawdziwie relacje." Tak o ...

„Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawienia błędów oraz poszukiwania odpowiedzi.”

— " J.G.Woititz"

„Oczywiście rodzice chcą wskazówek, oczywiście – praktycznych, a jeszcze lepiej: gotowych recept! Ale tych nie ma. Nie da się wychować dzieci według jednego przepisu. Każde dziecko jest inne, każda matka, każdy ojciec też. Wychowanie wymaga indywidualnego podejścia. (…) Wychowanie to towarzyszenie dzieciom w drodze w ich życie. (…) Jeśli ktoś towarzyszy dzieciom w tej drodze przeżywa wiele przeciwstawnych uczuć – mieszankę szczęśliwych, ale też smutnych momentów, faz, które potwierdzają słuszność jego działania, i chwil naznaczonych frustracją. (…) Droga jest celem (…). Wychowanie nie polega tylko na wykorzystywaniu gotowych technik, ale na przetworzeniu i zastosowaniu wskazówek odpowiednio do potrzeb. Wychowanie można by nazwać postawą – postawą wobec dziecka i wobec siebie. Tylko bazując na prawidłowej postawie, można stosować techniki wychowawcze. Techniki bez dojrzałej i udanej relacji rodzic – dziecko są martwe i bezduszne dlatego nie są skuteczne.”

— Jan Uwe - Rogge

Jak pomóc dziecku, które ma problemy z koncentracją uwagi?

Ostatnio coraz częściej słyszę od rodziców: "Moje dziecko nie może usiedzieć podczas odrabiania lekcji", "Mojego syna w trakcie lekcji jest w stanie zdekoncentrować każdy hałas dobiegający zza okna", "Moja córka nie może się skupić na zadaniu dłużej niż 5 minut", "Karol jak tylko coś mu nie wychodzi od razu się zniechęca i nawet nie próbuje ...